Företaget

.

Den nya generationen ledarskap

Närvaro, ett skapat lyssnande och rak kommunikation och samtidigt vara ansvarig för hur det landar hos mottagaren.  Det är vad vi menar med den nya generationen ledarskap. Det är ett genuint hantverk tillgängligt för alla som vill utvecklas i sitt ledarskap. 


Vad vi gör

Vi genomför utbildningar, kurser och arrangerar event i samarbete med företag, organisationer, skolor och enskilda med den nya generationen ledarskap som utgångspunkt. Tyngdpunkten ligger på ledarskaps- och kommunikationsträning.


Vår vision

En värld som fungerar för alla, en skapad framtid fri från det förflutna, där var och en finner glädje och tillfredsställelse i sitt liv. 

Referenser

Företaget har genomfört uppdrag för organisationer som Ambea, Attendo, Hermods, RP i Södertälje,  Huddinge kommun, Lycksele kommun, Borlänge kommun, Salems kommun, Stockholm stad, Österåker kommun. 


Leif Hejdenberg, Sverige. Nätverksbyggare och idébärare för Pathos Performance. Att människor och organisationer kommunicerar effektivare är vår affär. Ordförande för Next Generation Leadership, Sweden. Camilla Frank, Spanien. Affärspartner, kommunikationsexpert och lång erfarenhet av styrelsearbete och exekutiv coaching. Strateg och organisatör.

 Susanne Mähler, Sverige. Socionom och handledare, inriktning på ledarskap med fokus på skola och familj där kommunikation och samspel  Skapar positiva förändringar på ett konkret sätt


Pathos Performance AB levererar kurser och utbildningar under varumärket CAW-education. Pathos Performance är också sponsor till NGL i Stockholm.  

Pathos Performance AB 

Co. The Park                               

Kungsholmsgatan 21

112 27 Stockholm

+46 76 810 10 01

Swish 123 01 32 498 - Bankgiro 243-8570

info@pathos-performance.se