Kommunikationsträning för IT-konsulter

11.04.2020

Nuvarande program vänder sig till IT-konsulter som önskar utveckla sitt sätt att kommunicera internt och externt. Att skapa effektivitet i möten, att etablera en god kommunikation till kunder och klienter och tydligare föra saker framåt i det dagliga arbetet. 

Agilt, interaktivt och anpassat. Kommunikationsträningen utgår helt och hållet från konsulternas önskemål och behov där de utmanas och uppmuntras att vara tydligare och rakare i kommunikationen.