en-Tänk om relationerna är allt?

19/10/2019

Mer än en miljon barn har skolplikt i vårt land. Räknar vi dessutom in alla som går i förskolan och gymnasiet så är det fler än 1,5 miljoner barn. Räknar vi med alla berörda vårdnadshavare, närmast anhöriga och alla som arbetar i skolan innebär det att skolan berör mer än hälften av Sveriges befolkning. 

En förundran som genom åren vuxit sig allt starkare är hur det kommer sig att vi (samhället) inte erbjuder gynnsammare förutsättningar för de yrkesgrupper som tar hand om och undervisar våra barn och barnbarn. Pedagogerna, lärarstudenterna som gör sin praktik, vikarierande personal, matsalspersonal, vaktmästeri, fritidspersonalen, elevhälsoteam, lärar- och elevassistenter, skolledningen. Ja, alla inräknade som arbetar med och för våra barn. 

Personligen har jag egen yrkeserfarenhet inifrån ett 15-tal skolor och indirekt för ytterligare ett 50-tal skolor i kommunal och privat tjänst. Jag har ett stort nätverk av personer som arbetar som lärare, lärarvikarier, rektorer, lärarstudenter, politiker, tjänstemän, författare, konsulter och skolutvecklare som arbetar i och för skolan. Som förälder har jag 26 års erfarenhet av föräldraråd, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraengagemang och deltagande i flera klassresor. Jag har deltagit som handledare i fyra utbildningsprogram som berör barn och deras föräldrar, varav tre kopplade till vetenskapliga studier. 

Det som bekymrar mig är antalet elever som inte vill gå till skolan, antalet som inte slutför sina studier i grundskolan eller gymnasieskolan och det antal lärarstudenter som inte tar sin examen. Alla samtal jag haft genom åren har landat i samma slutsats - att det ofta saknats tillräckligt gynnsamma relationer och arbetsmiljöer.

Med tanke på att barn och ungas kreativitet och nyfikenhet är en av de mest under-skattade resurserna vårt samhälle har - vad är det då som saknas för att vi skall kunna ta vara på dessa tillgångar? Vad är det som händer på vägen? Dagspressens bild av skolan är sällan eller aldrig rättvis. Enda sättet att få en någorlunda rättvis och relevant beskrivning är genom att lyssna på de som vet vad de pratar om - de som studerar eller arbetar där. Lärarna och eleverna är de egentliga experterna. 

Min passion för goda relationer och ett gynnsamt arbetsklimat i skolan gör att jag är ödmjuk inför allt som görs i skolorna och jag inspireras av alla goda exempel. Det är uppenbart att vi alla vinner på att bidra till skolan med utgångspunkt i att experterna är de som är där varje dag. 

På vilket sätt bidrar du till en god relation till dem du samarbetar med i skolan?  

Leif Hejdenberg