The Leadership Brilliance seminar

15.05.2020

Skolan och samhället befinner sig under hårt tryck där våra miljömässiga, demokratiska och ekonomiska system utmanas dagligen. 

Samhället har förändrats - och vår sätt att tänka om skolan behöver ses i nytt perspektiv. Den digitala revolutionen erbjuder nya alternativ och stör våra traditionella metoder för undervisning och lärande. 


Ett barn är inte längre begränsat till en viss plats, tid, innehåll, metod, grupp eller lärare. Experter är nu tillgängliga med några klick för studentinlärning.

Dagens tillvägagångssätt bygger på externa motivationsmodeller - berättande och testa vad barnet måste lära sig. Våra skolor kommer att byggas på de de interna motiverande modeller - upptäckt, utforskning, entreprenörskap och att tillåtas att utveckla sina starka sidor. 

Hur då? Stiftelsen Global Leadership Schools bjuder in till online-konferens där de nytänkare kring skola och ledarskap ger en helt ny version av vad som är möjligt när det gäller attraktiva lärmiljöer där alla lyckas. 

Välkommen med din anmälan.