Kommunikation på jobbet ..

17.03.2020

Kommunikation på jobbet är ett agilt arbetssätt som alltid utgår från det som är närvarande. Kommunikationsstilar, språknivå, hur vi uppnår effektiva möten och mer. 


.. det handlar om att lyfta fram mer av det som redan fungerar. Och sluta med det som inte fungerar. 


Enkelt beskrivet är det kompetensutveckling på arbetstid inom språk och kommunikation. De flesta som deltar gör det för att fördjupa och utveckla sina färdigheter på svenska. Om det inte är språket som man önskar utveckla, utformas kursen som renodlad kommunikationsträning. Håll ögonen öppna för kommande introduktioner. 

Hur mycket kraft och tid kan vi spara genom föra saker framåt istället för att planlöst vädra våra åsikter?