Relation & kommunikation

Blogg

Jag har upptäckt något nytt när det gäller att lyssna, nämligen att vi lyssnar ofta mer på vad vi själva tänker när andra pratar, det vi kallar vår inre monolog. Vi kanske inte märker det, men vårt automatiska sätt att lyssna ofta påverkas av det vi "redan vet eller tror" och att vi därför filtrerar genom "det vi redan...

Ofta har jag lyssnat på dialogen mellan skola och föräldrar och vice versa. Samtalen kan vara beklädda med misstro, klander och till och med riktiga utbrott mellan vuxna. Minns ett tillfälle när jag bjöd in föräldrar till ett föräldramöte och hade ett samtal på telefon för att de verkligen skulle känna sig inbjudna. Vi ville ju att så många...

Mer än en miljon barn har skolplikt i vårt land. Räknar vi dessutom in alla som går i förskolan och gymnasiet så är det fler än 1,5 miljoner barn. Räknar vi med alla berörda vårdnadshavare, närmast anhöriga och alla som arbetar i skolan innebär det att skolan berör mer än hälften av Sveriges befolkning.