Nätverk och partners

A new world of possibilities

Vi söker ständigt kontakt med nya verksamheter, utbildningar, organisationer, universitet och högskolor som arbetar med och utvecklas inom området transformativt, ontologiskt ledarskap. Informationen på denna sida är under uppbyggnad. Mer information kommer under 2018.           Vill du veta mer eller har du värdefulla kontakter inom transformativt lärande? Hör av dig.

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar.

Max Planck, Nobelpristagare i fysik, 1918.