Vårt fokus

"Obekvämt och befriande på en gång.."

Nöjer du dig med att titta på matsedeln eller önskar du dig hellre ett smakprov? 

Beskriver vi ledarskap så får du en beskrivning, som matsedeln på en restaurang. Därför är ett riktigt smakprov ett enkelt, konkret sätt att få en känsla av vad det handlar om. Boka en introduktion där du befinner dig. Vi vågar lova att du får något som du har användning av direkt. Önskar du läsa menyn, så går det naturligtvis bra, men det gör inte någon skillnad. 

Vad vi menar med genombrottslärande


I text och bild är vi begränsade ett beskriva den typ av ledarskap som vi kallar transformativ ledarskap, vägen till genombrottslärande. Det som är karaktäristiskt är att ett genombrott sker i ett ögonblick - ny insikt där vi agerar på ett nytt sätt, där vi tidigare haft en viss omedveten automatik som begränsat oss och som vi tidigare inte varit medvetna om. Vi har fått något som vi tidigare inte hade tillgång till. Det är vad vi menar med genombrottslärande.

Nytt handlingsutrymme

Det vi menar med ledarskap handlar om ett sätt att vara på, om att vara sig själv, uttryckt och äkta. Hemma, med vänner, på jobbet. Men, vad menas med att vara sig själv? Är vi inte alltid det? Vi menar att vi är mer eller mindre medvetna om hur vi begränsar oss i relation till det vi tycker är viktigt i livet. Att vi "håller oss tillbaka", "unviker att säga som det är", "oroar oss för vad andra skall tänka om oss" Det kan kräva visst mod och gör en fundemental skillnad när vi uttrycker oss och är öppna och fria med det vi har och det vi faktiskt går omkring och tänker på men inte säger. Att vara uttryckt stärker ytterliga vår egenförmåga och utmanar vårt automatiska sätt att agera. Vi får en ny frihet i att välja hur vi agerar, ett nytt handlingsutrymme. 

Ett nytt perspektiv på ledarskap på ett sätt som du kanske inte har tänkt på.  Naturligt, men inte så enkelt som det låter. 

Dialog

Transformation i det här sammanhanget sker i dialog. Vi identifierar förhållningssätt genom att titta närmare vårt automatiska sätt att vara. Vi "tar risken" att säga som det är och utvecklar begreppet "ansvar" och kommunicerar rakt och ärligt, så det som är viktigt och kommer upp till ytan. I det utrymmet att kommunicera uppstår ett ny frihet att vara och växa i.  

Empowerment 

Effektivitet i kommunikation, förnyad kraft i relationer och stärkt förmåga att vara närvarande, lyssna på en ny nivå. Andra kommer att lyssna på dig mer uppmärksamt. Förebygger konflikter och minskar risken för ett dåligt arbetsklimat. Roligare på jobbet. Empowerment med ett ord.