Skoltradition och skoltransformation

 Uthållighet, kraft och tillit stavas "grit" - ett ledarskap för alla.

 

Ny inbjudan till rektorer, skolledare, högre tjänstemän och politiker.  

Vad handlar introduktionen om? 

Introduktionen är ett tillfälle att lyfta personliga erfarenheter och ambitioner som berör ledarskap, arbetsmiljö- och lärmiljö och elevernas resultat. Detta berör kommunikativ ledarskap som en möjlighet att utveckla arbets- och lärmiljöer som nu återintroduceras i Sverige. Kan man utveckla sin grit? Ja, genom utbildning och träning. Vetenskapliga studier (svenska och internationella) visar att vi genom ökad grit kan åstadkomma önskade förändringar. 

Hur går det till? 

Under en halvdag ges en tydlig bild av hur det fungerar och vad som blir möjligt. Introduktionen sker på engelska och ger ett smakprov på hur det fungerar i praktiken. Introduktionerna är en rak och uppfriskande dialog, konfronterande och inspirerande. Introduktionen leds av representanter från Grit-UK som arbetar med skolor, högskolor och universitet med resultat som uthållighet, kraft och tillit. Notera: Begränsat antal platser. Din reservation kan överlåtas.  För uteblivet deltagande debiteras 500 kr (ink. moms). Efter introduktionen erbjuder vi uppföljande samtal för dig som vill veta mer om hur det skulle fungera för just din skolverksamhet.

Varför bjuder vi in dig? 

Detta är ett program som ännu inte finns i Sverige. Därför bjuder vi in experter inom skola och utbildning som kan vara intresserade av utveckling inom kommunikation och ledarskap. De resultat som Grit-UK genererar verkar vara så värdefulla att det kan låta sig undersökas närmare. Om introduktionerna och kurserna ses som relevanta och intressanta för lärare, rektorer och skolchefer planeras en lämplig fortsättning. Introduktionen är utan kostnad.

Skolverket beskriver under rubriken Nyckelbegrepp: "Oavsett om det är vetenskaplig forskning eller beprövad erfarenhet som ger vägledning för ett visst arbetssätt behöver skolans professionella ha förmågan att bedöma relevansen i det man förväntas ta till sig och att utgå från de behov som finns." 

Program: 12.00 Incheckning och lunch. 13.00 Grit i ledarskapet - hur fungerar det? Ca 16.15 Föranmälan för intresserade till kommande informationsmöten om utbildning och upplägg under HT 2018 - VT 2019. 

Tid och plats: Fredagen den 7 september. Centralt i Stockholm. 

För mer information: Leif Hejdenberg, 076 - 810 10 01


"Jag har utvecklats mest på̊ det personliga planet. Fast jag är ung har jag klarat det här med lägenhet och att kunna säga nej till en del av polarna. Jag kan styra mitt liv idag, trots att jag är själv. Sen fick jag igång skolan, har idag ingen frånvaro och kommer att gå̊ ut med bra betyg."  Elev, 16 år. Kvalitativ studie av Stig-Arne Berglund 2007, Umeå Universitet.

"Vi har nu ett mer coachande förhållningssätt. Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra. Jag har märkt att det faktiskt finns olika sätt att lyssna på. Nu kan jag vara mer närvarande och det märks! Den träning jag fått har jag nytta av överallt. På jobbet, på högskolan och hemma." Malin, studerande lärare, 2004. 

"Jag har arbetat med ungdomar i 20 år, men det är bra att slipa på sina redskap. Vi fick reflektera över oss själva och den 'inre konversationen' som det kallas. Vi har ju alla mer eller mindre förutfattade meningar, vilket gör att vi ibland är mindre närvarande i samtalet. Jag kände igen en del, men sättet att göra det på var nytt för mig." Mats-Ola, lärare, 2004. 

"Eftersom deltagarna var duktiga pedagoger var det kul att se att så många ändå upptäckte något nytt om hur man kan öka lyssnandet och bli ännu starkare i sin roll. Lärare strävar ju alltid efter förhållningssätt som fungerar. Att lyssna in, hjälpa och lotsa eleverna i sina studier och i sina liv." Åsa, programansvarig och förvaltnings-chef, 2004. 

FOTNOT 

Kommentarerna ovan är tagna från tidigare tillfällen i Sverige, vilket det senaste hade fokus på skolan. Sedan 25 år genomförs motsvarande utbildningar av GRIT i England som är en religiöst och politiskt obunden organisation, ej vinstdrivande, finansierad med offentliga och privata medel.

De svenska studierna är utförda av Stig-Arne Berglund, Umeå Universitet och Päivi Turunen, tidigare Dalarnas Forskningsråd (numer Högskolan i Dalarna.) Päivi arbetar idag vid Linköpings Universitet. I studierna ges exempel på resultat i skolan för lärare och elever, i relationer, att sätta upp och nå personliga mål etcetera. Vetenskapliga begrepp som ontologisk, fenomenoliskt ledarskap och transformativt ledarskap har beröringspunkter. Grit är ett relativt nytt begrepp i Sverige, och ett antal svenska forskare fördjupar sig sedan några år inom området. Bland annat sker en föreläsning under Elevmotivationsdagen den 30 november som arrangeras av Lärfortbildning AB, där bland andra Alva Appelgren föreläser om mind-set och grit. 

Läs mer om resultat och referenser nedan. 


Uthållighet, kraft och tillit - grit med ett ord (3:47) 

                                                                                                                      "Everything we do is designed to challenge the way you think by listening, speaking and engaging. It's about creating the space to see new choices." (pdf - ENG)

"Programmes are most effective when they include training for staff also, encompassing wider cultural changes which further enhance engagement. Grit design their programmes in partnership with individual universities across the UK". (pdf - ENG)